101529 İleri Gama Spektroskopisi

Dersin Amacı:

Nükleer Bilimlerde Yüksek Lisans ve Doktora programında, temel radyasyon dedeksiyonu ölçüm yöntemleri ve nükleer enstrümantasyon aygıt bilgisi ve deneyimine ek olarak, radyometrik tekniklerden olan gama spektrometrik yöntemin çevresel ve endüstriyel örneklere rutin olarak uygulama aşamalarını yapmak ve bir örnekteki nicel aktivite değerine ulaşılmasında, numune hazırlanması dahil  gerekli tüm deneysel ayrıntılar öğrenilecektir. Yüksek çözme güçlü gama spektrometresinin çalıştırılması, yazılımı ve bunlarda örnek sayımı ve spektrum değerlendirilmesi öğrenilecektir.

Öğrencinin Kazanımları:

Bu dersten alınan bilgi ve deneyim ile öğrenci, radyonüklit metrolojisi yapan özel veya kamu laboratuarlarında profesyonelce ölçüm yapabilecek ve analiz raporu düzenleyebilecek duruma erişecektir. Öğrenci mezun olduğunda, özel laboratuarlarda  TAEK, TÜBİTAK gibi Kurumlarda rutin radyoaktivite ölçümü yapabilecektir. Bu derste, ASTM E181, ANSI ve diğer ISO/EN standartlarına uygun gama radyoaktivite ölçümleri öğrenilerek, TS/EN/ISO/IEC 17025 standardına uygun akredite olmuş bir laboratuarlardaki ölçüm metodlarını uygulama becerisi kazanarak iş bulmada veya kendi laboratuarını kurmada ayrıca bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca ileri gama spektroskopi araştırma laboratuarlarında bilimsel çalışmalara da katkı verebilecek yetkinliğe sahip olacaktır.

Ders İçeriği

Deney 1: Germanyum Dedektörlü Gama Spektrometresinin Kullanımı ve Kalibrasyonu

Deney 2:Gama spektrometresinin tanıtımı ve işletime hazırlanması

Deney 3: Kuyu p-tipi Ge dedektörlü Gama spektrometresinin kurulumu Genie-2000 spektroskopi yazılımının çalıştırılması

Deney 4: Be pencereli n-tipi Ge dedektörlü Gama spektrometresinin Gamma Vision spektroskopi yazılımının çalıştırılması

Deney 5: Gama spektrometresinin enerji kalibrasyonu

Deney 6: Fotopik net sayımının belirlenmesi

Deney 7: Kuyu Tipi Germanyum Dedektölü Bir Gama Spektrometresi Kullanarak Herhangi Bir Örnekte U, Th Ve K Aktivitesinin Ölçülmesi

Deney 7. 1 Fotopik veriminin ve belirsizliğinin belirlenmesi

Deney 7.2: Mutlak(Doğrudan) Yöntemle Uranyum, toryum ve potasyum aktivitesinin ölçülmesi

Deney 7.3: Standartla karşılaştırma yöntemi ile aktivite ölçümü

Deney 7.4: Bir örnekteki ölçülebilir en küçük aktivitenin(MDA) belirlenmesi.