101531 Radyokimya 1

Ders İçeriği

  1. Sulu Çözeltilerden Radyonüklitlerin Ayrıştırılması
  2. Sulu Çözeltilerde Radyonüklitlerin Kimyasal Formlarını Etkileyen Faktörler
  3. Ayıştırma Metodları (çöktürme, çözünürlük ürünü, iyon değişimi, çözücü ekstraksiyonu,  ekstraksiyon kromotografisi)
  4. Kimyasal Verim Belirlenmesi ve Hazırlanan Kaynakların Sayımı
  5. Alkali Metallerin Radyokimyası (134Cs, 135Cs, 137Cs, 40K)
  6. Toprak Alkali Metallerin Radyokimyası (226Ra, 228Ra, 89Sr, 90Sr)
  7. Trityum (3H)  ve Radyokarbonun (14C) Radyokimyası
  8. Kurşun (210Pb) , Polonyum (210Po), Kalay (216Sn) ve Selenyumun (79Se) Radyokimyası