101559 İleri Radyasyon Terapisi (3.0.3)

Dersin Amacı:

İleri radyoterapi tekniklerini, bu tekniklerin uygulanabildiği tedavi sistemlerini,

bu sistemlerin kalite kontrol protokollerini,tedavi planlama sistemlerini ve bu sistemlerin

Dozimetrilerini öğrenmektir.

Öğrencinin Kazanımları:

Öğrenci bu derste ileri teknoloji ürünü radyoterapi cihazları  ile tam

donanımlı  bir radyoterapi merkezinde klinik uygulamalar öncesi gerekli olan teorik bilgilerin

tamamını kazanacaktır. Bu bilgiler dinamik bir alan olan radyoterapi alanındaki yeni

gelişmeleri kolay izlemeyi de sağlayacaktır.

İşlenen Konular :

 1. Ön klinik anatomi
 2. Klinik radyasyon onkolojisine genel bakış (Kanser görülme sıklığı / etiyolojisi,Kanser sınıflandırılması/evrelendirilmesi, Tedavi modalitelerine genel bakış, Temel radyobiyolojinin gözden geçirilmesi)
 3. Fantom sistemleri (Kalibrasyon fantomları,antropomorfik fantomlar,doku eşdeğeri materyaller,demet tarama sistemlerinin özellikleri)
 4. Dozimetri protokolleri
 5. Tedavi planlama sistemleri,doz modelleme ve tedavi planlamaları:Foton demetleri
 6. Tedavi planlama sistemleri,doz modelleme ve tedavi planlamaları:Elektron demetleri
 7. Radyoterapi cihazlarında kalite temini ve kontrol  protokolleri
 8. Brakiterapi
 9. Radyasyondan korunma
 10. Tüm beden ışınlaması
 11. Üç boyutlu konformal radyoterapi
 12. Yoğunluk ayarlı radyoterapi(IMRT)
 13. Stereotaktik radyocerrahi(SRS)
 14. Görüntü rehberliğinde radyoterapi(IGRT)
 15. Tomoterapi

Farklı fantomlarla  kalitatif ayırma gücü testleri

 • NEMA ayırma gücü testleri.
 • Nokta kaynak ile Kolimatör testi

Deney 5 : Gama kameralarda  (karaciğer ve tiroid )