102513 Medikal Fizikte Matematiksel Yöntemler – 1 (3.0.3)

 Dersin Amacı :

Bu derste, Nükleer Bilimler enstitüsünde okutulan temel derslere, görüntü işleme, biyomedikal veri işleme vs. konularda gerekli matematik bilgisinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

 Öğrencinin Kazanımları :

Öğrenciler, bu ders içeriğinde öğrendikleri matematiksel çözüm tekniklerini medikal görüntü iyileştirme bağlamında, kullanabilecek seviyeye ulaşacaklardır.

 İşlenen Konular:

  1. Kismi türevli diferansiyel denklemler
  2. Sınıflandırılmaları ve çözüm teknikleri
  3. Laplace ve Poisson denklemleri
  4. Dönüşüm teorisi
  5. Fourier Dönüşümleri
  6. Kompleks integral teknikleri