102518 Elekron Paramagnetik Resonans Spektroskopisi Ve Uygulamaları (0.6.3)

 Dersin Amacı

EPR spektroskopisi, radyasyon fiziğinde özellikle retrospektif dozimetrenin bireysel doz ölçümlerinde kullanılan tek katıhal dozimeteresi olması açısından vazgeçilmez bir yöntemdir. Bu nedenle EPR spektroskopisinin temel kavram ve prensiplerini kavramış olarak uygulamalı radyasyon fiziği ana bilim dalında doktora yapacak öğrencilerin disiplinler arası konularında araştırma yürütebilmesini sağlamaktır.

 Öğrencinin Kazanımları: 

Koruma yahut sterilizasyon amacı ile ışınlanmış ilaç, gıda gibi malzemelerde kalite kontrolü,  arkeolojik/ jeolojik yaş tayini ve radyasyon kazaları sonrası biyolojik minerallerle  (diş minesi gibi ) bireysel doz ölçümlerinde deney ve araştırma yapma yeteneğini kazandırmak.

Diğer Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri ile İlişkisi

102512 Radyo-epidemiyolojide Retrospektif Dozimetre  ( 3.0.3) Sistemleri dersi ile yakından ilişkili olup, bir uyulama alanı olan retrospektif dozimetre sistemleri içinde bireysel doz ölçme olanağı sağlamsı açısından önemli bir yeri vardır.

 Dersin İçeriği :

 Elektron Paramanyetik  Resonanas (EPR) Spektroskopisinin temel kavramları

  1. Açısal momentumun kuantizasyonu, Manyetik diopllerle elektromanyetik radyasyonun etkileşimi, manyetik moment/ Açısal  momentum
  2. Spin- Spin çifleşimi
  3. Spin sistemlerinin özellikleri: çizgi kalınlığı, şiddeti g- faktörü, karekteristik dipole etkileşimleri  sinyal  kararlığı, EPR görüntüleme sistemi
  4. Parçacıklar arası manyetik etkileşimler
  5. İsotropik hiper-ince yapıların EPR spektrumuna etkisi
  6. Birden fazla çiftleşmemiş electron sistemleri (Spin Hamiltoniyeni)
  7. Çift resonans tekniği
  8. Örnek hazırlama teknikleri: Kemik, diş minesi, jeolojik  sedimentler,  deniz kabukları ve diğer karbonatlar , örneğe özgü problem çözüm önerileri
  9. EPR  Spektroskopisinin uygulama alanları: Paleoklimatik çalışmalar, Radyasyon Kazaları Sonrası  Dozimetere, Yüksek doz uygulamaları Radyasyonla strelizasyon sistemlerinde kalite kontrolü.