Forms and Petitions

DİLEKÇELER
Dilekçe No Dilekçe Adı Görüntüle
1 Diğer Enstitü/Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma İstem Dilekçesi D_ENST_KRM_DRSALMA
2 Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi PRGRM_DSDRS_SYDRM
3 Kayıt Dondurma İstem Dilekçesi KYT_DNDRM
4 Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi DNSMN_DGSK_ISTM
5 Ek Süre İstem Dilekçesi EK_SR_ISTM
FORMLAR
Form Türü Form Adı Görüntüle
Tezli Yüksek Lisans  Tanısal Radyoloji Hizmet Talep Formu
Tezli Yüksek Lisans Programı Aday Kayıt Formu
Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Kayıt Formu
Özel Öğrenci Programı Aday Kayıt Formu
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu
Öğrenci Ders Ekleme-Silme Formu
Referans Mektubu
Farklı Üniversite/ Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu
Uzmanlık Alan Dersi Açma Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Konusu/Doktora Tez Önerisi Hzr.Formu
Tez Savunması (Duyuru)
Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor
Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı
Seminer Sunumu
Seminer Değerlendirme Tutanağı
Araştırma Görevlileri Değerlendirme Formu
Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu
Katılım Listesi
Word HizmetTalep 
Word YL-BSVR
Word_YL_DRSKYT
Word_ YL_OO_BSVR
Word_YL_OO_DRSKYT   Word_YL_BLMHZ_DRSKYT
Word_YL_EKLESIL
Word RFRNS
Word_YL_FRK_ENST_UN_DRSKYT
Word_YL_UZMDRSONR
Word_YL_TZ_KNS_HZRLMA
Word_YL_TZ_SVNMA
Word_YL_TZ_DGRLN
Word_YL_TZ_DGRLN_SNV
Word_YL_SMNR_SNM
Word_YL_SMNR_DGRLNDRME
Word_YL_ARSTRMA_GRV_DGRLN
Word_YL_DNSMN_TRCH
Word_YL_KTLM_LST
Doktora  Doktora Programı Aday Kayıt Formu
Doktora Programı Ders Kayıt Formu
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu
Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu
Öğrenci Ders Ekleme-Silme Formu
Referans Mektubu
Farklı Üniversite/ Enstitü Öğrencileri İçin Ders Kayıt Formu
Uzmanlık Alan Dersi Açma Öneri Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
Doktora Tez Önerisi Savunması (Duyuru)
Tez İzleme Komitesi Doktora Tez Önerisi Değ.Tutanağı
Tez İzleme Komitesi (TİK) Tutanağı
Doktora Hazırlık Çalışması Sunumu
Doktora Hazırlık Çalışması Değerlendirme Tutanağı
Yüksek Lisans Tez Konusu/Doktora Tez Önerisi Hzr. Formu
Seminer Sunumu
Seminer Değerlendirme Tutanağı
Tez Savunması (Duyuru)
Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor
Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı
Araştırma Görevlileri Değerlendirme Formu
Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu
Katılım Listesi
Word DR-BSVR
Word_DR_DRSKYT
Word_DR_OO_DRSKYT   Word_DR_BLMHZ_DRSKYT
Word_DR_EKLESIL
Word RFRNS
Word_DR_FRK_ENST_UN_DRSKYT
Word_DR_UZMDRSONR
Word_DR_YRLK_SNV
Word_DR_TZ_ONR_SVNMA
Word_DR_TZ_ONR_DGRLN
Word_DR_TIK_TTNK
Word_DR_HZRLK_CLSM_SNM
Word_DR_HZRLK_CLSM_DGRLN
Word_DR_TZ_KNS_HZRLMA
Word_DR_SMNR_SNM
Word_DR_SMNR_DGRLNDRME
Word_DR_TZ_SVNMA
Word_DR_TZ_DGRLN
Word_DR_TZ_DGRLN_SNV
Word_DR_ARSTRMA_GRV_DGRLN
Word_DR_DNSMN_TRCH
Word_DR_KTLM_LST