Specialist Şule Kaya Keleş

Institute of Nuclear Sciences
e-mail: sule.kaya@ankara.edu.tr

 Academic Carieer

2010-               PhD, Ankara University, Institute of Nuclear Sciences, Medical Physics Department

2007- 2009      MSc, Ankara University, Institute of Nuclear Sciences, Medical Physics Department

2002- 2006      BSc, Ankara University, Faculty of Engineering, Department of Physics Engineering

Work Experience

2010-                Ankara University, Institute of Nuclear Sciences, (Specialist)

2006-2007        MDS Project Medical Inc. (Project Manager)

06-09.2005       Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Education and Research Hospital (trainee)

Subjects

Retrospective dosimetry, dating, radiation protection, medical physics

MSc Thesis Subject

 “Luminescence properties of natural quartz originating from Turkey and its usage in retrospective dosimetry studies”   Adviser Prof. Dr. H. Yeter GÖKSU

Projects

2010-2011      TÜBİTAK 1002 “Investigation of luminescence properties  of quartz originating from Turkey for the purpose of beta source calibration ” (scholarship)

03.-12.2008     DPT (2005K120130), “Radiation Technologies and applications. Project supported by Turkish State Planning Department” (Project Asistant)

 Courses

(27-31.08.2012) MCNP İle Radyasyon Taşıma, Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü, Ankara

(03.09.2012) Awareness Raising Seminars on the Important of ILCs and PTs for Laboratories E.U. Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project-TR0702.12.01/001, Ankara

(17-18/24-25.03.2012) Eğitimcilerin Eğitimi Kursu GAZİSEM ve FMO Ankara

(30.09.2011) 1st Turkish Bruker Magnetic Resonance Workshop on NMR&EPR&MRI Bruker Biospin Corp., Ankara

(13-23.04.2010) Training Course in Luminescence Dating and Accident Dosimetry The Nodic Center for Luminescence Research (Risø DTU ve Aarhus University), Danimarka

(17-20. 10.2009) International Symposium on Current Topics in Diagnostic Medical Physics, AÜ-NBE Ankara

(22-24. 04.2009) 1st Advanced Training Course on Illicit Trafficking and Consequence

Management with Nucleonica Institute for Transuranium Elements (European Commission, Joint Research Center), Karlsruhe, Germany

(26-28. 08.2008) Radyoloji Uygulamalarında Fizikçinin Rolü ve Dijital ve Konvansiyonel Mamografide Kalite Kontrolü, Pediatrik Uygulamalarda Dozimetri,    Girişimsel Radyolojide Doz Uygulamaları (Leuven Belçika Katolik Üniversitesi Prof.Dr. Hilde Bosmans), AÜ-NBE Ankara

(14-18. 11.2007) Radyolojide/Nükleer Tıpta Görüntüleme Kursu Akdeniz Üniversitesi, Radyasyon Onkolojisi A.B.D., Antalya

Oral Presentations

Ş.Kaya Keleş, E. Meriç, E. Öner, “Fosil Deniz Kabuklarının Termolüminesans Yöntemi İle Tarihlendirilmesindeki Sorunlar” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

H.Y. Göksu, A.G. Buyan, Ş. Kaya-Keleş, A. Barış, “Lüminesans Laboratuvarlarında Radyasyondan Korunma ve Güvenlik” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

N. Küçük, M. Çakır, Ş. Kaya Keleş, İ. Küçük, “Nitrik Asit Yöntemiyle Sentezlenen La Katkılı Çinko Borat Toz Örneklerin Termolüminesans ve Dozimetrik Özelliklerinin İncelenmesi” LUMİDOZ-VI Lüminesans Dozimetri Kongresi 11-14 Eylül 2012 Çeşme/İzmir

S. Keski, Ş. Kaya, N. Nur, M. Topaksu, “Doğal Floritlerin Rutin Çevre Dozimetresi Olarak Hazırlanması” LÜMİDOZ V Lüminesans Dozimetri Kongresi, 8-9 Eylül 2011, Mersin

Ş.Kaya, H.Y. Göksu, “İnce α-Al2O3:C TL Dozimetreleri Kullanılarak Beta Dozunun Ölçümü”, LÜMİDOZ V Lüminesans Dozimetri Kongresi, 8-9 Eylül 2011, Mersin

B. Kozanlılar, Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, Y.K. Kadıoğlu, Ç. Tarımcı, Y..Moğulkoç, “Ayrışmış Volkanik Kayaçların Optik ve Termal Uyarımlı Lüminesans Özellikleri” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

N. Küçük, Ş. Kaya, V. Bilgin, İ. Küçük, H.Y. Göksu, “Ultrasonik Kimyasal püskürtme Yöntemi İle Büyütülen Co Katkılı ZnO İnce Filmlerin Termolüminesans Özelliklerinin incelenmesi” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

Ş. Kaya, Y. Topak, M. Topaksu, H.Y. Göksu, “Berrak ve Dumanlı Kuvarsların Termal Aktivasyon Özellikleri” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

Ş. Kaya, K. Duruer, B. Kozanlılar, “H.Y. Göksu, Bir Beta Kaynağının Lüminesans ölçümleri için Kalibrasyonu” LUMİDOZ-IV Lüminesans Dozimetri Kongresi 20-22 Eylül 2010 Gaziantep Üniversitesi

B. Kozanlılar,  Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, “Ayrışmış Kayaçların Optik ve Termal Uyarımlı Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi” Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Konferansı, 14-17 Eylül 2010, İstanbul

Ş. Kaya, E. Köse, H.Y. Göksu, “Türkiye Kaynaklı Doğal Kuvarsın Lüminesans Özellikleri ve Geriye Dönük Dozimetri Çalışmalarında Kullanımı” Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Konferansı, 14-17 Eylül 2010, İstanbul

Posters

S. Özenci, R. Kurt, Ş. Kaya, H.Y. Göksu, poster bildiri, “Baş ve Boyun Bölgesine Radyoterapi Alan Hastaların Çekim Endikasyonu Olan Dişlerinden Almış Olduğu Radyasyon Dozunun EPR Yöntemi İle Değerlendirilmesi” XIII. Ulusal Medikal Fizik Kongresi 17-19 Kasım 2011 Çeşme/ İzmir